Про асоціацію

Асоціація приватних виконавців України

Асоціація приватних виконавців України є некомерційною професійною організацією, що об’єднує всіх приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування приватних виконавців.

Асоціація приватних виконавців України є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування приватних виконавців, передбачені цим Законом.

Асоціація приватних виконавців України:

 - представляє приватних виконавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями;

 - захищає професійні права приватних виконавців;

 - забезпечує високий професійний рівень та розвиток приватних виконавців;

 - забезпечує престижність професії приватного виконавця;

 - організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх спростування;

 - здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Асоціація приватних виконавців України утворюється з’їздом приватних виконавців України та не може бути реорганізована. Асоціація приватних виконавців України може бути ліквідована лише на підставі закону.

З моменту державної реєстрації Асоціації приватних виконавців України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України.

Органи Асоціації приватних виконавців України є:

 - з’їзд приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);

 - рада приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);

 - голова ради приватних виконавців регіону;

 - Рада приватних виконавців України;

 - Голова Ради приватних виконавців України;

 - ревізійна комісія;

 - з’їзд приватних виконавців України.


© 2021 АПВУ. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.